<1/8>

“Bijyutsu-Techo” Salvador Dalí issue

“Bijyutsu-Techo” Salvador Dalí issue
 

2016
editorial

 

featuring: Fumi Nikaidou

 

visual artwork, installation by NAM
art direction, Installation direction: Takayuki Nakazawa
photograph: Hiroshi Manaka
photo retouch: Yoshiaki Sakurai

 

produce: Tomoaki Kumano (kirameki inc.)
styling: Yasuhiro Takehisa (MILD inc.)
hair: YUUK (W)
make-up: Kanako Yoshida (Mod’s hair)
special props: Suzuki Studio

Behind the Scene

<1/34>